april

 • Nieuwe openingstijden zwembad De Melanen 30 april 2015

  Met ingang van komend seizoen (1 mei 2015) gelden er voor zwembad De Melanen nieuwe openingstijden en tarieven. Dit is nodig om de exploitatie te verbeteren en het zwembad in de toekomst open te kunnen houden. Afgelopen week zijn er veel reacties gekomen op de voorgenomen wijzigingen. Het college en de directie van het zwembad trekken zich de geluiden aan en hebben besloten tegemoet te komen in de weersafhankelijke openingstijden.

 • Herbegrafenisplechtigheid op Canadese Begraafplaats 30 april 2015

  Op 6 mei aanstaande vindt op de Canadese Oorlogs Begraafplaats aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom een herbegrafenisplechtigheid plaats.

 • Vier gemeenten bundelen ICT krachten 29 april 2015

  In 2012 is de samenwerking op ICT-gebied tussen de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk ingezet. De colleges van de vier gemeenten hebben besloten om de gemeenteraden voor te stellen akkoord te gaan met de oprichting van één zelfstandige ICT-organisatie die het ICT-beheer voor de vier gemeenten verzorgt. In de toekomst kunnen meer gemeenten of (overheids)instanties deelnemen.

 • PopMonument (www.popmonument.nl) dingt mee naar de Brabantse Erfgoedprijs 2015!

  Toen en toekomst reiken elkaar de hand. Dát is de achtergrond van de Brabantse Erfgoedprijs; een tweejaarlijkse prijs die zich richt op het stimuleren van vernieuwing en ontwikkeling in de regionale erfgoedsector. De Brabantse Erfgoedprijs 2015 bestaat uit een geldbedrag van €10.000,- en een begeleidingstraject door Erfgoed Brabant specifiek gestoeld op de behoeften en wensen van het winnende project.

 • Colleges zien heil in gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie 28 april 2015

  De colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben zich op 21 april jl. gebogen over het aangaan van een gezamenlijke bedrijfsvoeringsafdeling. De conclusie: een ‘go’. Met dit voorlopig besluit is het licht op groen gezet om het uitgewerkte bedrijfsplan voor te leggen aan de drie ondernemingsraden. In een later stadium moeten ook de drie gemeenteraden nog toestemmen.

 • Samen leven in vrede en vrijheid. Daar staat de gemeente Bergen op Zoom voor. Nu en in de toekomst.

  Bijeenkomst op 5 mei
  Begin januari waren er aanslagen in Parijs. Kort daarna werd in Verviers een mogelijke aanslag verijdeld. Deze gebeurtenissen hebben velen bezig gehouden. Binnen de samenleving zijn mensen ongerust en maken zich zorgen om de toekomst. Samen leven in vrede en vrijheid is een groot goed, dat volstrekt normaal is, maar zeker niet vanzelfsprekend. Vanuit deze gedachte wil de gemeenteraad van Bergen op Zoom met de Bergse samenleving de dialoog aangaan over vrede en vrijheid, ieder vanuit eigen achtergrond en overtuiging.

 • Koninklijke Onderscheidingen gemeente Bergen op Zoom

  Vanochtend hebben tien inwoners een Koninklijke Onderscheiding gekregen uit handen van burgemeester Frank Petter tijdens de lintjesregen in Schouwburg de Maagd.
  Van harte gefeliciteerd allemaal!

 • Alle kinderen zijn gelijk 23 april 2015

  Ruim €16.000,00 hebben de leerlingen van Stichting ABBO opgehaald voor Unicef Nederland. Vol trots vertelden zij zelf aan Casper Molenaar, regioconsulent van Unicef Nederland, wat zij hadden gedaan. Van sponsorlopen, lege flessenacties tot aan fancy fairs, de ABBO scholen hebben flink uitgepakt voor de kinderrechtenorganisatie!

 • Basisschool de Biezenhof zaait Vitamine G in VlinderKinderbos 17 april 2015

  Op 16 april hebben de leerlingen van basisschool de Biezenhof Vitamine G gezaaid in VlinderKinderbos de Rode Beuk in Halsteren. Iedere derde donderdag van de maand april organiseert IVN Groene Zoom met ondersteuning van de gemeente het educatief Zaaifeest in het bos bij de Rode Beuk. Tijdens dit feest beleven de leerlingen het bos en creëren ze samen een prachtige bloemenzee. Dit is één van de voorbeelden van participatieprojecten die een belangrijk steentje bij dragen aan onze titel: Groenste stad van Nederland.

 • Staatssecretaris Klijnsma op werkbezoek 16 april 2015

  Deze week was Staatssecretaris Jetta Klijnsma op werkbezoek in Bergen op Zoom. Ze was onder andere aanwezig op het Kellebeek College waar leerlingen een workshop kregen over de kosten van hun mobiele telefoon.

 • Cees Kortleve benoemd tot aanjager Actieplan Economische Structuurversterking 16 april 2015

  Aanjager, verbinder en versneller. Die rollen gaat Cees Kortleve, voormalig plaatsvervangend directeur Regio & Ruimtelijke Economie van het ministerie van Economische Zaken, vervullen om het Actieplan Economische Structuurversterking uit te voeren. Dit actieplan is opgesteld om een structureel antwoord te bieden op het massa-ontslag bij Philip Morris in Bergen op Zoom.

 • Bergen op Zoom wil kermissen privatiseren 15 april 2015

  De gemeente Bergen op Zoom wil het organiseren kermissen die jaarlijks plaatsvinden in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat overlaten aan ‘de markt’. Het is de bedoeling dat de kermis in Halsteren, net als die in Lepelstraat, drie jaar als pilot georganiseerd zal worden door Harmonie St. Cecilia en zal worden gecombineerd met de Braderie. Hierdoor zal de kermis niet langer plaatsvinden op Landgoed De Beek.
  Voor Bergen op Zoom zal de Stichting Behoud Bergse Kermissen de organisatie van voor- en najaarskermis op zich gaan nemen. De voorjaarskermis vindt nu al plaats in stadspark Kijk-in-de-Pot. Dat is ook de voorkeurslocatie voor de najaarskermis.

 • De Week van ons water 15 april 2015

  Gemeente Bergen op Zoom doet mee aan de Week van ons water van 17 tot en met 24 april 2015. Tijdens deze week laat de gemeente zien en ervaren dat water niet vanzelfsprekend is en wordt het publiek bewust gemaakt van de waarde van veilig en schoon water. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd voor het publiek. Het persstation van het waterschap en het rioolgemaal worden opengesteld en het is mogelijk met een gids te wandelen door het oude stadsriool de Grebbe of een lezing bij te wonen over de waterberging in het Volkerak-Zoommeer.

 • Bouw Stayokay Bergen op Zoom en Natuurpodium bereiken hoogste punt 15 april 2015

  Vandaag 15 april bereikt de bouw van Het Natuurpodium - onderdeel van het Stayokay hostel in Bergen op Zoom – het hoogste punt. De bouw is het resultaat van een samenwerking tussen hostelketen Stayokay en de gemeente Bergen op Zoom en vindt plaats in samenwerking met Bouwbedrijf Boot naar ontwerp van Personal Architecture uit Rotterdam. Naar verwachting zal de bouw medio mei van dit jaar gereed zijn.

 • Cliënten waarderen Intergemeentelijke Sociale Dienst met een dikke voldoende 15 april 2015

  Uit een onderzoek dat in 2014 is gedaan naar de klanttevredenheid van mensen die een WWB-, IOAW- of IOAZ-uitkering hebben bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal blijkt dat die klanten over het algemeen zeer tevreden zijn. Ten opzicht van 2012 is er een forse verbetering van de tevredenheid waarneembaar. Toen kwam het cijfer op een 6- uit. In 2014 is dat cijfer verhoogd naar een 7.

 • Burgemeesters stellen Damoclesbeleid vast 16 april 2015

  Om de hennepteelt en -handel op effectieve wijze aan te pakken in de regio is een regionaal afgestemd cannabisbeleid een belangrijk instrument. Criminelen houden zich immers niet aan gemeentegrenzen en door onderlinge verschillen tussen gemeenten kunnen verschuivingseffecten optreden. Regionaal wordt dan ook hoog ingezet om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. Bovendien creëert eenduidig beleid duidelijkheid voor de betrokkenen: politie en justitie kunnen één standaard hanteren in de regio. Daarom is door de burgemeesters van Bergen op Zoom, Woensdrecht, Tholen en Steenbergen (het zogeheten ‘basisteam Bergen op Zoom’) besloten een eenduidig beleid in te voeren: het Damoclesbeleid. Voor Bergen op Zoom en Woensdrecht betekent dit een herijking van het bestaande beleid.

 • College wil bestaande woonwagencentra veiliger en toegankelijker maken en wil wachtlijst verminderen

  De gemeente Bergen op Zoom wil bij de vier bestaande woonwagencentra in de stad het scenario ‘schoon, heel en veilig’ toepassen. Dat betekent dat met name de toegankelijkheid en de brandveiligheid onder de loep genomen moeten worden en er op die woonwagencentra aanpassingen plaats moeten vinden. Daarbij staat de veiligheid van de bewoners voorop. Daarnaast is het de bedoeling dat het aantal woonwagenlocaties wordt uitgebreid met minimaal 1 locatie waarop 8 standplaatsen komen. Vervolgens geeft het college de raad de mogelijkheid om zich uit te spreken over een scenario waarbij verdere uitbreiding van woonwagenlocaties mogelijk is als daar binnen het Beleidskader structurele ruimte voor wordt vrijgemaakt.

 • Aanrijding met een in het wild levend dier melden bij de politie 09 april 2015

  Het gebeurt in de Provincie Noord-Brabant bijna 1000 keer per jaar: een aanrijding met een in het wild levend dier. In bijna 600 gevallen is hierbij een ree betrokken, vaak ook een das of een vos en soms een wild zwijn. De maanden april en mei laten een piek zien in het aantal van dit soort aanrijdingen.

 • Openbare Vergadering COVM Woensdrecht 02 april 2015

  De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Woensdrecht vergadert op donderdag 9 april 2015 om 16.30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.

 • Regio’s willen meer jongeren aan werk helpen 02 april 2015

  Op dinsdag 31 maart spraken de 35 arbeidsregio’s die er in Nederland zijn, over de verdere aanpak van de jeugdwerkloosheid. Dat deden ze tijdens een WerkDag in Den Haag waarbij ook de ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aanwezig waren. Voor de Regio West-Brabant was wethouder Arjan van der Weegen van de gemeente Bergen op Zoom aanwezig op deze WerkDag.