Kort verblijf in Nederland, bewijs van garantstelling

Wilt u iemand uitnodigen voor een kort verblijf in Nederland? Heeft hij/zij niet de Europese nationaliteit en weinig geld beschikbaar? Dan is een financiele garantstelling nodig. Dit heet een bewijs van garantstelling.

Kosten

Het legaliseren van een handtekening kost € 10,--

 

Meenemen

 • Op de volgende webpagina vult u het formulier in: Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking van de website van de Rijksoverheid.
 • De gemeente moet de handtekening die u op dit formulier heeft gezet daarna legaliseren. Daarvoor komt u naar het stadskantoor en neemt u mee:
 • Het ingevulde formulier: Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking 
 • Als u in loondienst bent en garant wilt staan:
  • kopie van uw arbeidscontract dat nog minstens 12 maanden doorloopt.
  • kopie van de 3 laatste loonstrookjes.
  • Kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort of Nederlandse identiteitskaart).
 • Als u ondernemer bent en garant wilt staan:
  • recent uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • uw meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst.
  • een recente winstrekening en verliesrekening, waaruit blijkt wat uw nettowinst is.
 • U stuurt het formulier (met de benodigde documenten) naar de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar uw gast vandaan komt.
 • De bezoeker moet dan mogelijk een visum aanvragen (dat verschilt per land van herkomst). Uw gast kan bij de Nederlandse ambassade in zijn land navragen welke documenten opgestuurd moeten worden.