Bekendmaking Basisregistratie Personen - BRP

Splinter, F. (Fabiola)

Onderstaande personen wonen niet meer op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.

Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens

Uit onderzoek van team Publieksdiensten is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom maakt bekend dat besloten is de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij vanaf het moment waarop het voornemen aan hen is verstuurd, niet meer op het adres staan ingeschreven en zijn uitgeschreven naar land onbekend.

Het betreft de volgende personen:

 • J.J.M. Bakx (03-05-1984)
 • E.H.J. Broekhoven (27-10-1981)
 • Ö. Hastürk (02-03-1977)
 • J. Horemans (22-07-1971)
 • R. Jindal (01-10-1989)
 • H. Kalça (13-08-1986)
 • A. Khalil (25-02-1965)
 • O. Khalil (09-08-2007)
 • J. Khalil (01-01-2011)
 • A. Khalil (01-01-2013)
 • D. Klapwijk (06-03-1988)
 • A. Kocaaslan (21-05-1985)
 • M.K. Krasuska (01-06-1985)
 • J.L. Krasuski (19-03-1980)
 • R. Liman (12-11-1991)
 • D. Kalça (19-05-2014)
 • K.D. Madzharov (17-10-1974)
 • R.A.M. Moerkens (07-06-1978)
 • A. Mohamed (09-04-1996)
 • R. Muzsay (25-06-1987)
 • F. Önal (25-09-1990)
 • W. Ponnuthurai (07-09-1985)
 • J.M. Sánchez Álvarez (25-02-1972)
 • L.W.S. Schoenmakers (24-03-1996)
 • H. Taghdouini (16-03-1988)
 • M. Turi (26-03-1992)
 • M.P. van Vlimmeren (21-05-1975)
 • Yasin Abdulqaadir Hassan (26-08-1990)

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten binnen zes weken na datum van publicatie (5 maart 2017) gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom. Vermeld hierin uw naam en adres, dagtekening, vermelding van het besluit waar u bezwaar tegen maakt en de gronden van het bezwaar.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: afdeling Publieksdiensten, telefonisch bereikbaar op 140164 of via email:publieksdiensten@bergenopzoom.nl