Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP)

Splinter, F. (Fabiola)

Bekendmaking voornemens en besluiten tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP, omdat onderstaande personen niet (meer) woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) staan geregistreerd.


Besluiten ambtshalve uitschrijving

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet (meer) woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) staan geregistreerd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om onderstaande personen, overeenkomstig artikel 2.22 Wet BRP, ambtshalve uit te schrijven uit de BRP. Dit betekent dat onderstaande personen, met ingang van de datum van de publicatie van het voornemen, niet meer staan ingeschreven in Nederland.
 

Naam (geboortedatum)

 • K. Ad-Daraz (14-11-1983)               
 • I. Al-Kadimi (10-06-1995)                                
 • A. Çanakçio?lu (25-04-1966)                                         
 • R.P. Dimitrova (01-02-1990)                                          
 • S. El-Allaoui (03-04-1990)                               
 • S.K. van Geenen (31-07-1971)                                      
 • Y. Idabdelhay (07-12-1993)                                            
 • A. Monsma (01-04-1969)                 
 • A.M. Ognyanov (09-12-1972)                                         
 • D.J. Pieters (08-05-1989)                
 • S. Wierenga (05-09-1993)         
   

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de datum van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
 • de gronden van het bezwaar.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met team Publieksdiensten, telefonisch bereikbaar op 140164 of via email: publieksdiensten@bergenopzoom.nl.

Datum publicatie: 19-03-2017