Begraafplaatsen

De gemeente Bergen op Zoom heeft één begraafplaats in bezit en beheer. Dat is de Algemene Begraafplaats aan de Holleweg. De aanwezigheid van een gemeentelijke begraafplaats komt voort uit de Wet op de Lijkbezorging.

Paragraaf 2, artikel 33 beschrijft het volgende: "Een gemeente heeft voor zich of met een of meer andere gemeenten tezamen tenminste één gemeentelijke begraafplaats, tenzij Gedeputeerde Staten van deze verplichting tijdelijk ontheffing hebben verleend." De gemeente voldoet met het exploiteren van de Algemene Begraafplaats aan deze bepaling in de wet. 

Naast de Algemene Begraafplaats liggen nog een aantal andere begraafplaatsen. Het merendeel hiervan is in beheer en onderhoud van een religieuze stichting.

 • Protestantse Begraafplaats aan de Marconilaan
 • RK Begraafplaats aan de Mastendreef
 • RK Begraafplaats Nieuw Borgvliet aan de Pastoor Kuijperstraat
 • Islamitische Begraafplaats aan de Mastendreef
 • Crematorium aan de Mastendreef
 • Begraafplaats GGZ WNB (Vrederust) aan de Hoofdlaan
 • RK Begraafplaats Halsteren aan het Lindenlaantje
 • Protestantse begraafplaats Halsteren aan de Kromstraat
 • RK Begraafplaats Lepelstraat aan de Lepelstraatseweg
 • Joodse Begraafplaats aan de Bergsebaan; deze is in gebruik maar heeft een specifiek karakter
 • Britse / Canadese begraafplaats

Contact

Meenemen

In 2004 is het Platform Begraafplaatsen en Crematorium opgericht. In dit platform hebben de Bergse begraafinstellingen en de Protestante begraafplaats Halsteren zitting. Doel van het platform is samenwerking tussende verschillende besturen. Daarnaast kunnen zaken als tarieven, openstelling en communicatie op elkaar afgestemd worden. De verschillende begraafplaatsen hebben een eigen identiteit, uiteraard is deze met het oprichten van het platform behouden.