Erkenning van een kind

U kunt een afspraak maken voor het erkennen van een kind via telefoonnummer: 140164

Let op
Als u een kind erkent wil dat niet zeggen dat u ook het ouderlijk gezag heeft. Zonder ouderlijk gezag kunt u geen beslissingen nemen over het kind. Ouderlijk gezag vraagt u aan via de rechtbank. Bent u getrouwd? of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan hoeft u geen ouderlijk gezag aan te vragen. Dit is automatisch geregeld.

Als u niet gehuwd bent dan heeft het kind wettelijk alleen een moeder. Om de wettige vader van een kind te kunnen worden, moet de vader het kind erkennen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt van de erkenning een akte op.

Wanneer kunt u erkennnen?

 • Als de vrouw zwanger is. Dit heet erkenning als ongeboren vrucht. De man is dan bij de geboorte van het kind meteen de wettige vader. Als de erkenner de Nederlandse nationaliteit heeft, krijgt het kind ook de Nederlandse nationaliteit. Als u het kind op dit moment erkent dan moet u een afschrift van de erkenningsakte meenemen bij de geboorteaangifte.
 • Bij geboorteaangifte. De man wordt dan de wettige vader op de datum van de geboorteaangifte. Niet op de datum van de geboorte van het kind.
 • Op een tijdstip na de geboorte. De man is dan de wettige vader vanaf de datum van de erkenningsakte. Niet op de datum van de geboorte van het kind. Als de erkenner de Nederlandse nationaliteit heeft, maar het kind niet dan krijgt het kind niet altijd automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Wat moet u weten?

 • De man is 16 jaar of ouder.
 • De man is geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al twee ouders.
 • De man is niet met een andere vrouw getrouwd. De rechter kan soms een uitzondering maken op deze regel.
 • Schriftelijke toestemming van het kind zelf als het 12 jaar of ouder is.
 • Bij kinderen jonger dan 16 jaar is de toestemming van de moeder nodig. Dit kan door samen met de vader naar de burgerlijke stand te komen. Dit is aan te bevelen bij een erkenning ongeboren vrucht en bij een erkenning op een later tijdstip. De toestemming kan ook schriftelijk worden gegeven. Dit is meestal het geval bij een erkenning bij geboorteaangifte.
 • Schriftelijke toestemming is alleen mogelijk bij tweede en volgende kinderen. Of als het kind de geslachtsnaam van de moeder krijgt.
 • Een kind van ongehuwde ouders krijgt de geslachtsnaam van zijn moeder. Het kind krijgt door de erkenning niet de geslachtsnaam van de vader. Wilt u toch dat het kind de achternaam van de vader krijgt, dan moet naamkeuze worden gedaan. Hiervoor kan de moeder toestemming geven als ze bij de erkenning aanwezig is.
 • De erkenning geldt alleen voor het kind dat in de akte genoemd is. Bij een volgend kind moet opnieuw een erkenning worden gedaan.

Kosten

Aan de erkenning van een kind zijn geen kosten verbonden.

Meenemen

De vader moet meenemen:

• Een geldig identiteitsbewijs van vader en moeder.

• Schriftelijke toestemming van de moeder (als zij niet zelf aanwezig is).