Maatschappelijke opvang

Administrator

De maatschappelijke opvang richt zich op mensen die door een combinatie van problemen (gedwongen) de thuissituatie hebben verlaten of dreigen te verlaten en (tijdelijk) niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de maatschappij.

Het verslavingsbeleid gaat over het voorkomen van middelengebruik en het begeleiden van verslaafden in de regio West-Brabant.

Visie maatschappelijke opvang / verslavingsbeleid

De gemeente richt zich bij de maatschappelijke opvang en het verslavingsbeleid op het bieden van onderdak, eerste begeleiding en informatie en advies aan kwetsbare mensen. Brede preventie en goede hulpverlening vormen hierbij de basis, met het oog op het beperken van overlast.

Taken en doelstelling maatschappelijke opvang / verslavingsbeleid

Het college Burgemeester en Wethouders heeft zich ten doel gesteld voor daklozen en verslaafden goede opvangvoorzieningen te realiseren, met goede randvoorwaarden gericht op de bestrijding van overlast. Hierbij staat vermindering van overlast, verbeterde preventie, verbeterde (doorstroming in de) opvang, verbeterde uitstroom (herstel) centraal.

Extern verbonden partijen bij maatschappelijke opvang / verslavingsbeleid
Novadic Kentron verzorgt de maatschappelijke opvang in de regio Bergen op Zoom.

Zuid - Oostsingel 45 
4611 BC Bergen op Zoom
0164 21 23 12

De ambulante verslavingszorg wordt tevens uitgevoerd door Novadic-Kentron

Telefoon 1: 0164 21 27 33 
Telefoon 2: 0165 59 73 00 
Fax: 0164 27 48 88 
www.novadic-kentron.nl

Kijk voor nog meer informatie op https://www.wijzijntraversegroep.nl/maatschappelijke-opvang

 

Contactpersoon voor beleidszaken bij de Gemeente Bergen op Zoom: Jürgen Stoop J.W.P.Stoop@bergenopzoom.nl

Convenant Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang (VNG, feb. 2019)