Samen leven, Samen doen

Administrator

De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft de ‘nota Sociaal domein: Samen leven, samen doen’ vastgesteld. Met de visie en de uitgangspunten die in de beleidsnota worden beschreven, worden noodzakelijke keuzes gemaakt om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen die de komende tijd in het sociale domein op de gemeente Bergen op Zoom af komen. Het sociaal domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheid en vrije tijdsbesteding. Het sociale domein gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving. Een veilige leefomgeving is een belangrijke randvoorwaarde hiervoor. 

In Bergen op Zoom telt iedereen mee en is het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Dat begint bij de persoon zelf en zijn omgeving. En als dat (tijdelijk) niet lukt, zorgen we met elkaar voor een helpende hand. Voor de aller kwetsbaarste mensen organiseren we samen een vangnet.’ Deze gemeentelijke visie staat in de nota centraal.