Kabels en leidingen aanleggen

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet.

Gebruikt u een machine voor het graven? Dan moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Bij het Kadaster is alle informatie over de ligging van kabels en leidingen centraal opgeslagen.

Wat moet u weten?

Gaat het om graafwerk waarbij een Nuts- of Telecombedrijf een sleuf moet graven van minder dan 25 meter? 
Of wilt u verkeersmaatregelen vanwege de werkzaamheden doorgeven?
Dan kunt u dit melden via kabelsenleidingen@bergenopzoom.nl.

 

De voorwaarde voor het aanleggen van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen is:

 • volgens het bestemmingsplan is dit toegestaan, of
 • u heeft hiervoor een omgevingsvergunning gekregen


Gaat het om meer uitgebreid werk? Dan moet u een vergunning aanvragen. U heeft de volgende gegevens nodig als u een vergunning aanvraagt:

 • recente tekening (met legenda, verklarende tekst of symbolen) in 2-voud, minimaal A3-formaat, duidelijk herkenbare topografie en straatnaamgeving
 • tekening binnen de bebouwde kom: schaal 1:500
 • op de tekening de kabels / leidingen en de toe te passen soort wegkruisingen aangeven
 • de gegevens van de opdrachtgever
 • de gegevens van het uitvoerende bedrijf
 • de werkzaamheden ( lengte sleuf, aantal lasgaten,gestuurde boring, persing, enz.)
 • de planning (aanvang / duur werkzaamheden)
 • een communicatieplan voor de omwonenden
 • een bordenplan (gebruik van wegafzettingen)
 • Contactpersoon uitvoering

U kunt de vergunningaanvraag sturen naar:

Coördinator Kabels & Leidingen
Realisatie en Beheer
Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Of u mailt deze naar kabelsenleidingen@bergenopzoom.nl

Kosten

De legeskosten voor Telecombedrijven bedragen €330,53

Bij het aanbrengen van een sleuf  langer dan 500 meter in openbare gemeentegrond wordt het tarief per strekkende meter verhoogd met: € 0,71.

Herstraatkosten voor Telecombedrijven worden verrekend volgens het VNG-tarief B2.
Met nutsbedrijven zoals Brabant Water, Evides, Essent en Enexis zijn specifieke afspraken gemaakt volgens een privaatrechtelijke overeenkomst.

 

Contact

U vraagt toestemming aan bij de gemeente.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Meenemen

Zo vraagt u toestemming aan voor het leggen van kabels en leidingen:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • Of u vraagt de toestemming digitaal aan via het MOOR platform.
 • U heeft nodig:
  • de bevestiging van uw melding aan het Kabels en Leidingen Informatiecentrum van het Kadaster
  • een plattegrond waarop is te zien waar u de kabel of leiding wilt plaatsen
  • de datum en het tijdstip waarop u de kabel of leiding wilt plaatsen

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.