Kabels en leidingen aanleggen

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen of verwijderen.

Wat moet u weten?

Gaat het om graafwerk waarbij een Nuts- of Telecombedrijf een sleuf moet graven van minder dan 25 meter? 
Of wilt u verkeersmaatregelen vanwege de werkzaamheden doorgeven?
Dan kunt u dit melden via kabelsenleidingen@bergenopzoom.nl.

Gaat het om meer uitgebreid werk? Dan moet u een vergunning aanvragen. U heeft de volgende gegevens nodig als u een vergunning aanvraagt:

  • recente tekening (met legenda, verklarende tekst of symbolen) in 2-voud, minimaal A3-formaat, duidelijk herkenbare topografie en straatnaamgeving
  • tekening binnen de bebouwde kom: schaal 1:500
  • op de tekening de kabels / leidingen en de toe te passen soort wegkruisingen aangeven
  • de gegevens van de opdrachtgever
  • de gegevens van het uitvoerende bedrijf
  • de werkzaamheden ( lengte sleuf, aantal lasgaten,gestuurde boring, persing, enz.)
  • de planning (aanvang / duur werkzaamheden)
  • een communicatieplan voor de omwonenden
  • een bordenplan (gebruik van wegafzettingen)
  • Contactpersoon uitvoering

U kunt de vergunningaanvraag sturen naar:

Coördinator Kabels & Leidingen
Realisatie en Beheer
Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Of u mailt deze naar kabelsenleidingen@bergenopzoom.nl

Kosten

De legeskosten voor Telecombedrijven bedragen €315,-

Bij het aanbrengen van een sleuf  langer dan 500 meter in openbare gemeentegrond wordt het tarief per strekkende meter verhoogd met: € 0,65

Herstraatkosten voor Telecombedrijven worden verrekend volgens het VNG-tarief B2.
Met nutsbedrijven zoals Brabant Water, Evides, Essent en Enexis zijn specifieke afspraken gemaakt volgens een privaatrechtelijke overeenkomst.

Contact

U vraagt toestemming aan bij de gemeente.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.