Kunst & Cultuur, basissubsidie

Een basissubsidie voor stichtingen en verenigingen gericht op Podiumkunsten, Immaterieel erfgoed, Media, Letteren en Beeldende kunst, die een bijdrage leveren aan de beoogde doelstelling: 'In stand houden van een voedingsbodem voor talent, creativiteit en innovatie en bevorderen van de sociale cohesie in de wijken (samen leven, samen doen)'.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

Het digitale aanvraagformulier is beschikbaar van 1 juli tot 1 oktober. 

De basissubsidie hoeft slechts eenmaal in de lopende raadsperiode te worden aangevraagd. Eventuele verlening en directe vaststelling geldt dan voor de gehele resterende raadsperiode. 

Welke documenten moet u aanleveren bij een aanvraag? 

1. Een kopie van een bankafschrift.

Waaraan moet u voldoen? 

1. Het vastgestelde maximum budget van de gemeente voor deze subsidie is nog niet verbruikt.
2. Uw organisatie is gevestigd in de gemeente Bergen op Zoom en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
3. Uw organisatie is een stichting of een vereniging.
4. Uit de documenten in het handelsregister blijkt dat er sprake is van deugdelijk bestuur en integere bedrijfsvoering.
5. Uw organisatie is minimaal 1 jaar actief.
6. De activiteiten van uw organisatie zijn voor iedereen toegankelijk. 
7. Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd gelden de volgende verplichtingen: 

  • U bent verplicht deel te nemen aan het overleg georganiseerd door het cultuurbedrijf. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.Minimaal aan 2 openbare activiteiten per jaar deel te nemen binnen de gemeente Bergen op Zoom.
  • Op verzoek van de gemeente verantwoording af te leggen over de verleende subsidie en afgesproken verplichtingen.
  • Meldplicht voor wijzigingen, beĆ«indiging of annulering van gesubsidieerde activiteit(en), inclusief ontbinding van de rechtspersoon.