Ondersteuningsverklaringen

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Ondersteuningsverklaringen zijn schriftelijke verklaringen van personen die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunen. De verklaringen kunnen zij afleggen in het gemeentehuis. Het afleggen van ondersteuningsverklaringen kan van 14 dagen voor de kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling zelf(16 januari 2017 t/m 30 januari 2017).

Ondersteuningsverklaringen (model H 4) zijn vereist als partijen: 

  • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing
  • bij de vorige Tweede Kamerverkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • deelnemen met een blanco lijst (zonder aanduiding) 

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen

Verklaringen van ondersteuning kunnen slechts worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de betreffende gemeente als kiezer zijn geregistreerd. Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

Aantal ondersteuningsverklaringen

Nederland telt 20 kieskringen. Bij de Tweede Kamerverkiezing moet een lijst worden ondersteund door ten minste 30 kiezers per kieskring. De twintigste kieskring (‘Bonaire’) vormt hierop een uitzondering. Gelet op het beperkter aantal kiesgerechtigden dat in het Caribische deel van Nederland woont, moet een kandidatenlijst in deze kieskring door minimaal 10 kiezers worden ondersteund. Wil een partij meedoen in alle kieskringen, dan moet ze dus in totaal 580 (19x30+10) ondersteuningsverklaringen overleggen.

Inlichtingen afleggen verklaring van ondersteuning

In Bergen op Zoom kunnen  ondersteuningverklaringen afgelegd worden tijdens de openingtijden:

  • Maandag t/m donderdag:  van 09.00 tot 16.00 uur;
  • Donderdagavond: van 18.00 tot 20.00 uur;
  • Vrijdagochtend: van 09.00 tot 13.00 uur.          

Voor nadere informatie over het afleggen van een ondersteuningverklaring kunt u contact opnemen met team Publieksdiensten: 0164-277000.

Bron informatie: www.kiesraad.nl