Aanmelding als stembureaulid / teller

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Wilt u zich aanmelden om zitting te nemen op een stembureau of om na afloop van de verkiezingsdag de stemmen te tellen? De vergoeding voor een stembureaulid/teller bedraagt bruto  € 190,--  en voor een teller: € 40,--

U kunt zich hiervoor opgeven door een email te sturen naar: publieksdiensten@bergenopzoom.nl

Voor nadere informatie kunt u ook bellen naar team Publieksdiensten: 0164-277000.