Jeugdraad

Administrator

De jeugdraad is sinds 1 juli 2012 ondergebracht als adviesorgaan van de gemeenteraad.

Doel van dit adviesorgaan is de jeugd (zowel gevraagd als ongevraagd) te betrekken bij voorbereiding, verrijking en vernieuwing van beleid en actuele onderwerpen en het benutten van elkaars deskundigheid.

Anderzijds is er een educatief doel, te weten het bieden van een podium voor jongeren om hun mening te uiten en maatschappelijke betrokkenheid te ontwikkelen.

De jeugdraad wordt ondersteund en begeleid door een werkgroep vanuit de gemeenteraad.

 

Contact
Als je meer wilt weten over de Jeugdraad, een vergadering bij wilt wonen of lid wilt worden, neem dan contact op met Joep Kouwenberg, Secretaris van de jeugdraad. Hij is te bereiken via:

E-mail: jeugdraadboz@hotmail.com
Website: http://jeugdraadboz.nl/
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/JeugdraadBergenOpZoom

Whatsapp: 06-25432223


Als je meer wilt weten over de begeleiding van de jeugdraad, neem dan contact op met Peter Vergouwen, raadsadviseur Griffie. Hij is te bereiken via griffie@bergenopzoom.nl of telefoonnummer 0164-277386.


Samenstelling Jeugdraad

Bestuursleden:

  • Rick van der Burgt, voorzitter
  • Joep Kouwenberg, secretaris
  • Mika van den Berg, penningmeester

Commissieleden:

  • Berke Sahin
  • Debbie Meijer
  • Devon Funk

Externe begeleiding:

  • Isabella de Vos Buchart