Jeugdraad

Administrator

De jeugdraad is sinds 1 juli 2012 ondergebracht als adviesorgaan van de gemeenteraad.

Doel van dit adviesorgaan is de jeugd (zowel gevraagd als ongevraagd) te betrekken bij voorbereiding, verrijking en vernieuwing van beleid en actuele onderwerpen en het benutten van elkaars deskundigheid.

Anderzijds is er een educatief doel, te weten het bieden van een podium voor jongeren om hun mening te uiten en maatschappelijke betrokkenheid te ontwikkelen.

De jeugdraad wordt ondersteund en begeleid door een werkgroep vanuit de gemeenteraad.

 

Contact
Als je meer wilt weten over de Jeugdraad, een vergadering bij wilt wonen of lid wilt worden, neem dan contact op met Burak Sahin, Secretaris van de jeugdraad. Hij is te bereiken via:

Telefoonnummer: +316 341 046 23
E-mail: bnhsahin@gmail.com
Website: http://jeugdraadboz.nl/
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/JeugdraadBergenOpZoom

 

Als je meer wilt weten over de begeleiding van de jeugdraad, neem dan contact op met Peter Vergouwen, raadsadviseur Griffie. Hij is te bereiken via griffie@bergenopzoom.nl of telefoonnummer 0164-277386.

 

Samenstelling Jeugdraad

Bestuursleden:

 • Jim Bernaards, voorzitter
 • Burak Sahin, secretaris, vice-voorzitter
 • Aaron van Gent, penningmeester

Commissieleden:

 • Marieke Alleman
 • Bram Arends
 • Feyza Aslan, notulist
 • Jordie van der Burgt
 • Michael Hartog
 • Hamza Idmalek
 • Julia Krijnen
 • Hanneke de Valk
 • Stefanie Velding