Integriteit

Administrator

De gemeente is wettelijk verplicht om in het kader van het integriteitbeleid informatie te verschaffen over eventuele nevenwerkzaamheden van topambtenaren. 

Inwoners van de gemeente Bergen op Zoom kunnen met zaken over integriteit terecht bij de helpdesk van Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Inwoners kunnen bellen of mailen voor het melden van integriteitschendingen van vertegenwoordigers van de gemeente (zoals bestuurders, raadsleden en ambtenaren).

Bij integriteitschendingen valt te denken aan een vertegenwoordiger van de gemeente die steekpenningen aanneemt in ruil voor het toekennen van vergunningen of zijn of haar functie misbruikt  om voor zichzelf dingen te regelen. 

Het telefoon nummer is 033-2474309. 
Het emailadres is: helpdesk@bureauintegriteit.nl

De helpdesk is niet bedoeld voor zaken die niet expliciet over integriteit gaan, zoals klachten over de verlening van vergunningen en over de openbare ruimte. 

De samenleving moet kunnen vertrouwen op de onkreukbaarheid van de overheid en vertrouwen kunnen hebben in de ambtenaren en het politieke bestuur. Vertrouwen staat en valt met integriteit. De gemeente Bergen op Zoom heeft integriteit daarom hoog in het vaandel staan. Met integer wordt bedoeld: betrouwbaar, onafhankelijk, zorgvuldig en binnen de wet en regelgeving zich inzetten voor de rechten en het welzijn van alle burgers van Bergen op Zoom. Binnen een goed integriteitbeleid past een voorziening voor burgers en bedrijven waar zij terecht kunnen met eventuele vragen of meldingen over integriteit van de dienstverlening van de gemeente.