Huisregels

Administrator

De Gemeente Bergen op Zoom vindt het belangrijk om u respectvol, gastvrij en veilig te ontvangen. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij u met respect behandelen. Wij verwachten van u dat u onze medewerkers met respect behandelt en onze huisregels respecteert. Voor bezoekers van gemeentelijke gebouwen/terreinen, aan de telefoon, maar ook bij contacten met medewerkers op de openbare weg gelden de volgende regels:

Gevaarlijke voorwerpen 

Het is niet toegestaan om in het bezit van een gevaarlijk voorwerp bijvoorbeeld een slag-, steek- en/of vuurwapen het gebouw/terrein te betreden.

Discrimineren / bedreigen 

Discriminatie, handtastelijkheden, verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd. U wordt niet meer te woord gestaan en er zal aangifte of een melding bij de politie worden gedaan.

Lawaai en geluid

Lawaai, geluidsapparatuur, muziekinstrumenten worden niet toegestaan.

Roken, alcohol en drugs

Het is niet toegestaan te roken, alcohol te nuttigen of verdovende middelen te gebruiken en/of te verhandelen in/op de gemeentelijke gebouwen en terreinen. Ook is het niet toegestaan onder kennelijke invloed hiervan het gebouw/terrein te betreden.

Huisdieren

Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in het gebouw, behoudens geleide- of hulphonden.

Filmen/ fotograferen

Indien u wilt filmen, fotograferen en /of geluidsopnamen maken, dient u hier vooraf toestemming voor te vragen.

Mobiele telefoons

Wij vragen u uw mobiele telefoon en dergelijke niet te gebruiken wanneer u wordt geholpen.

Afspraken 

Als u een afspraak heeft, moet u zich altijd melden bij de receptie. Als u zich zonder afspraak aan de receptie meldt, wordt u te woord gestaan door de receptioniste (baliemedewerker). Zo nodig wordt een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek met de desbetreffende afdelingsmedewerker.

Er kunnen gemeentelijke gebouwen/terreinen zijn waarbij specifieke huisregels gelden (Intergemeentelijke Sociale Dienst, sporthallen). Indien dit van toepassing is hangen deze huisregels zichtbaar voor u op.

Maatregelen

Bezoekers die zich niet aan deze huisregels houden, moeten rekening houden met maatregelen. Deze kunnen variëren van een waarschuwingsbrief, een gesprek, de ontzegging van toegang tot een gemeentelijk gebouw / terrein tot een sanctie op de uitkering (als daar sprake van is). Bovendien doen we altijd aangifte bij de politie bij strafbare handelingen. Bij schade zullen we deze verhalen op de veroorzaker.

Heeft u toch een klacht?

De medewerkers van de gemeente Bergen op Zoom doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat niet alles loopt zoals het zou moeten. Misschien heeft u suggesties om onze dienstverlening nog verder te verbeteren of misschien heeft u ergens een klacht over. In beide gevallen willen wij die graag van u horen.

U kunt uw klacht indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 35, 4600 AA te Bergen op Zoom. Heeft u moeite uw klacht op papier te zetten? Onze medewerkers willen u graag helpen. U kunt ook gebruik maken van het klachtenformulier.