Open data

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Open data is overheidsinformatie die:

  • verzameld is in het kader van de uitvoering van een publieke taak;
  • gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak;
  • openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;
  • bij voorkeur voldoet aan 'open standaarden';
  • bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.

(bron: http://data.overheid.nl/)

De gemeente maakt gebruik van de buurtmonitor waarop gegevens vrij te gebruiken zijn. Deze data wordt door de gemeente aangeleverd. Het beschikbaar stellen van open data sluit goed aan bij de transparante, betrouwbare en goed controleerbare overheid die de gemeente Bergen op Zoom wil zijn. Open databeleid helpt om dit streven te verbeteren en uit te breiden.

Op andere websites zijn tevens open data te vinden van Bergen op Zoom. Een selectie: