Stadsgesprekken evenementenbeleid 2018

Roks, M. (Marloes)

Op woensdag 28 november 2018 zijn ongeveer 150 mensen met elkaar in gesprek geweest over het evenementenbeleid. In de middag- en avondsessie stonden drie vragen centraal. Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat ga ik eraan doen? Hier kunt u alle (onbewerkte) opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de groepsgesprekken teruglezen.

Toetsing contouren raadsleden d.d. 6 december 2018
De informatie die is opgehaald uit de samenleving is verwerkt door de projectgroep. Hieruit zijn vier rode draden gefilterd. Vorige week (donderdag 6 december) hebben verantwoordelijk wethouder Annette Stinenbosch en projectleider Rachid Ouchene de voorlopige contouren van het evenementenbeleid getoetst bij een raadscommissie, waarbij onder meer ook een vertegenwoordiging was vanuit brandweer, politie en handhaving. De raadsleden hebben aanvullende richtingen meegegeven en hiermee gaat de projectgroep aan de slag.

De rode draden zijn als volgt:
1. Optimaliseren van het vergunningsproces
2. Creëren van een daadkrachtig evenementenloket
3. Programmeren van evenementen(kalender)
4. Benutten van de kracht van evenementen

Aan de rode draden zijn uitgangspunten gekoppeld en een vertaling naar wat dit in de praktijk inhoudt.

Stadsgesprek medio januari 2019
Zoals tijdens het stadsgesprek van 28 november 2018 aangegeven, gaan wij graag met u allen in gesprek over de volgende stap. Het volgende stadsgesprek vindt medio januari 2019 plaats. In de loop van december ontvangt u hiervoor een uitnodiging met een schets van het programma en details over tijd en locatie.

De projectgroep werkt momenteel aan het vertalen van de feedback uit de samenleving in (1) een beleidskader, (2) een juridisch kader en (3) een actieplan. In het volgende stadsgesprek willen wij graag over het actieplan in gesprek gaan. Er ontstaat namelijk een lijst van tientallen actiepunten. Vanzelfsprekend kan dit niet allemaal tegelijkertijd worden uitgevoerd. Het is nodig om te bepalen welke activiteiten belangrijker en urgenter zijn dan andere. Het maken van deze selectie doen wij graag samen met u op een interactieve manier.

Daarnaast maken wij graag van de mogelijkheid gebruik om met elkaar het goede gesprek te voeren. Wij werken eraan om verschillende disciplines vanuit de gemeentelijke organisatie beschikbaar te hebben op deze dag, waardoor u als vereniging, stichting, ondernemer of andere betrokkene alvast zaken kunt doen voor uw evenement. Of gewoon kunt kennismaken met verschillende mensen en u laten informeren over mogelijkheden.

Indien u nader contact wenst met de gemeente of aanvullende vragen/opmerkingen hebt, dan kunt contact met ons opnemen via cultuur@bergenopzoom.nl. Hierbij het vriendelijke verzoek om deze e-mail te delen met uw achterban. Op voorhand dank.