Denk mee: Burgerpanel

Administrator

Wilt u graag meedenken over wat er in de gemeente gebeurt?
Meldt u dan aan voor het Burgerpanel.

Wat houdt paneldeelname in?

Als u deelneemt aan het Burgerpanel wordt u een aantal keer per jaar uitgenodigd om mee te denken over gemeentelijk beleid. Bijvoorbeeld via een enquête of een uitnodiging voor een bijeenkomst.

Het is belangrijk om gebruik te maken van de ideeën en de denkkracht van mensen die betrokken zijn bij de samenleving. De gemeente Bergen op Zoom wil de dialoog met u aangaan en gebruik maken van uw inbreng. Zo kunnen we beter achterhalen wat er leeft bij haar inwoners en bij u. Om vervolgens de dienstverlening en het beleid daar beter op te kunnen afstemmen.

 

Wilt u lid worden of resultaten bekijken van voorgaande onderzoeken?


Ga naar het Burgerpanel.

 

Hoe zit het met mijn privacy?

Bij de aanmelding voor het panel wordt een aantal persoonsgegevens gevraagd (waaronder geslacht, leeftijd en opleiding). De persoonsgegevens worden gebruikt om:

  • na te gaan of het panel een goede afspiegeling is van de bevolking van gemeente Bergen op Zoom;

  • gericht vragenlijsten te sturen naar bepaalde groepen panelleden (bijvoorbeeld aan huiseigenaren);

  • in beeld te brengen of bepaalde groepen (bijvoorbeeld ouderen en jongeren) verschillend over onderwerpen denken.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de bovenstaande doeleinden. Voor het beheren van het panel maakt de gemeente Bergen op Zoom gebruik van de software van onderzoeksbureau MWM2. De antwoorden die u geeft bij het invullen van vragenlijsten worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De gemeente Bergen op Zoom en MWM2 werken volgens de gedragscode van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA).
 

Stoppen met paneldeelname?

Mocht u om welke reden dan ook niet meer willen deelnemen aan het Burgerpanel, dan kunt u uitschrijven via deze link. Uw persoonsgegevens worden dan meteen vernietigd.
 

De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u een vraag aan de Functionaris Gegevensbescherming? Neemt u dan met hem/haar contact op via telefoonnummer 140164